น้ำดื่มสปริงเคิล - เกี่ยวกับเรา

น้ำดื่มสปริงเคิล จากการส่งน้ำ สู่ผู้นําน้ำดื่มสู่คุณ

ถ้าย้อนไทม์ไลน์กลับไปที่ปี 2528 เราตั้งต้นที่ความตั้งใจจะนําน้ำดื่มที่สะอาดไปส่งถึงหน้าบ้านของทุกคน และเรามี ความเชื่อว่าน้ำดื่มที่สะอาดคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี ดังนั้นการเดินทางของการส่งมอบน้ำดื่มตลอด 35 ปี ของสปริงเคิล ทําให้เราเปลี่ยนแปลง พัฒนา และทําตัวเองให้ก้าวนํายุคสมัยทั้งเทคโนโลยี ดีไซน์ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี ให้ไหลเวียนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยในทุก ๆ วัน


บริษัทเอ็ม. วอเตอร์ จํากัด ผู้ผลิตน้ำดื่มรายใหญ่ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 ปัจจุบัน ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดหลากหลายขนาดภายใต้ชื่อ “สปริงเคิล” โดยผ่านการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตและจําหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด ได้รับเลข ทะเบียนอาหารที่ 10-1-22829-1-0003 และได้รับการรับรองระบบ GMP ลําดับที่ 30/354 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งได้รับการประกันคุณภาพจากสถาบันชั้นนําต่างๆ อาทิ HACCP, ISO9001:2015


น้ำดื่มสปริงเคิลจัดจําหน่ายโดยบริษัทเบทเทอร์ ช้อยส์ จํากัด ซึ่งบริษัทเอ็ม. วอเตอร์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจําหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อวางขายในร้านค้าปลีก สถานพยาบาล ร้านอาหาร และสถานีบริการน้ำมันต่างๆ รวมถึงการดําเนินการจัดส่งน้ำถังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


นอกจากน้ำดื่มบรรจุถังและขวดตรา “สปริงเคิล” แล้ว บริษัทเอ็ม. วอเตอร์ จํากัด ยังรับผลิตน้ำดื่มตราสินค้าของลูกค้า (house brand) ให้กับหน่วยงานราชการ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆกว่า 200 แห่ง


ด้วยประสบการณ์และความพิถีพิถันในคุณภาพของของน้ำทุกหยด น้ำดื่มสปริงเคิลจึงได้รับ ความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากว่า 3 ทศวรรษ ปัจจุบัน บริษัทเอ็ม. วอเตอร์ จํากัด ผลิตน้ำดื่ม 250 ล้านลิตรต่อปี มีศูนย์กระจายน้ำดื่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 16 แห่ง รวมถึงมีรถบริการจัดส่งน้ำดื่มกว่า 300 คัน

เราออกแบบความสะอาดให้ซับซ้อน

เพราะความสะอาดต้อง More is more ก่อนที่น้ำดื่มสปริงเคิลจะมาถึงมือและได้สัมผัสกับริมฝีปากของคุณทุกวันนี้ เรานําน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติผ่านกระบวนการกรองและฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมสุ่มตรวจคุณภาพในทุกๆ 2 ชั่วโมง และส่งไปตรวจสอบคุณภาพทั้งห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในระดับสากลอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นน้ำดื่มคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีการควบคุมคุณภาพระดับโลก จาก APHA,AWA,WEF และได้รับการรับรองคุณภาพจากอีกหลายสถาบัน เช่น HACCP, ISO 9001 : 2015, GMP

 • ขั้นตอนที่ 1

  กรองด้วยระบบอัลตราฟิลเตรซัน (Ultrafiltration) เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน เช่น ความขุ่น ตะกอนและสารแขวนลอย ไมโครพลาสติก ซิลิกา แบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา ไวรัส และปรสิตในน้ำ ด้วยไส้กรองแบบเส้นใย

 • ขั้นตอนที่ 2

  กรองด้วยระบบรีเวิร์สออสโมซิส สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่มีขนาดเล็กถึง 0.0001 ไมครอน โดยสามารถกรองน้ำประปาที่มีความเค็มได้ รวมถึงแบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา ไวรัส จุลินทรีย์ โลหะหนัก และสารอินทรีย์ที่มีพิษที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำได้ ทางบริษัทฯมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอเพื่อคงประสิทธิภาพในการผลิตน้ำดื่มให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด

 • ขั้นตอนที่ 3

  ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต

 • ขั้นตอนที่ 4

  ฆ่าจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ในน้ำด้วยโอโซน

ระบบควบคุมคุณภาพระดับสากล

เราใช้ระบบควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำดื่มที่อยู่ในมือคุณเป็นน้ำดื่มที่สะอาดที่สุด


เราส่งตัวอย่างน้ำดื่มให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการทุกเดือน


อีกทั้งยังมีการสุ่มตรวจคุณภาพภายในทุก 2 ชั่วโมง อีกด้วย

ผลการวิเคราะห์น้ำดื่มสปริงเคิล

คุณภาพและรางวัลบอกเล่าความเชี่ยวชาญ

*คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นน้ำดื่มคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีการควบคุมคุณภาพระดับโลก จาก APHA,AWA,WEF และได้รับการรับรองคุณภาพจากอีกหลายสถาบัน เช่น HACCP, ISO 9001 : 2015, GMP

นอกจากคุณภาพระดับพรีเมียม สปริงเคิลยังมีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้สวยงามและเป็นที่ยอมรับระดับสากล จนได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากสถาบันการออกแบบชั้นนําของโลกมากมาย เช่น Red Dot Award 2014 : Best of the best packaging design, iF Design Award 2014, Good Design Award 2013, DEmark Design Excellent Award

น้ำดื่มสะอาด ถังก็ต้องปราศจากสารปนเปื้อน

นอกจากเราจะให้ความสําคัญกับความสะอาดของน้ำดื่มแล้ว เรายังให้ความสําคัญกับความสะอาด และความปลอดภัย ของถังบรรจุน้ำดื่มด้วยเช่นกัน เพราะถังน้ำสปริงเคิล ใช้วัสดุที่ผลิตจาก โพลีคาร์บอเนตสีฟ้าใส เป็นพลาสติกที่มีความใส และแข็งแรงที่สุด ทนความร้อนได้ถึง 140 องศาเซลเซียส

เราใช้ถังที่ผลิตจากพลาสติกชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตขวดนมเด็ก จึงมั่นใจได้ว่าถังบรรจุน้ำดื่มสปริงเคิลมีคุณสมบัติดีเยี่ยม มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในความสะอาดของน้ำดื่มทุกหยด ถังน้ำ ทุกใบ ก่อนหมุนเวียนมาใช้อีกครั้งจะต้องผ่านการล้างมาตรฐานสูงถึง 5 ขั้นตอน

ผ่านการทำความสะอาดมาตรฐาน 5 ขั้นตอน

 1. ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด ที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา
 2. ฉีดล้างภายนอก ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในน้ำร้อน
 3. ฉีดล้างด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง
 4. ฉีดล้างด้วยน้ำผสมโอโซนเข้มข้น
 5. ฉีดล้างด้วยน้ำดื่มคุณภาพกับที่ใช้บรรจุโดยสุ่มตรวจ

จากนั้นถังเปล่าจะถูกเติมเต็มด้วยน้ำดื่มสะอาด และปิดผนึกฝาขวดด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุด

1 ฝา 1 ครั้ง ปลอดภัยใช้แค่ครั้งเดียว

ฝาปิดอัจฉริยะถังน้ำดื่มสปริงเคิล 18.9 ลิตร ถูกออกแบบไว้สําหรับการใช้เพียงครั้งเดียว จึงไม่ใช้ฝาแบบเกลียวเพื่อป้องกันการใช้ซ้ำ บนฝาจะปั๊มโลโก้พร้อมระบุ วัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน ยืนยันมาตรฐานการผลิตระดับสากลที่วางใจได้เรื่องความสะอาดและปลอดภัย

เปลี่ยนแปลงตามโลก เพื่อให้ทันผู้บริโภคยุคใหม่

สําหรับยุคสมัยที่ไม่ว่าอะไรก็ต้องแข่งกับเวลา จึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าถ้าใช้ระบบการสั่งน้ำด้วยเว็บแอปของสปริงเคิลที่จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว และเรายังมีศูนย์กระจายน้ำดื่มรวม 16 แห่ง เพื่อดูแลการจัดส่งน้ำดื่มใน 16 พื้นที่ครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไม่คิดค่าจัดส่ง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้าน สํานักงาน อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เราก็พร้อมที่จะส่งความสะอาดสดชื่นให้คุณได้ตลอด

น้ำดื่มสปริงเคิล น้ำดื่มสะอาดสำหรับธุรกิจคุณ

 • สปริงเคิลขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ
 • เรายินดีบริการด้วยศูนย์กระจายน้ำดื่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 แห่ง
 • พร้อมรถบริการจัดส่งน้ำดื่มกว่า 300 คัน

ลูกค้าของเรา

 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลฟัน 2002
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลภูมิพล
 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • กรมทางหลวงชนบท สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 • กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง
 • กรมทางหลวงชนบท สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
 • กลุ่มกีฏและสัตววิทยา
 • กลุ่มงานการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
 • กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง
 • กลุ่มตรวจจ่าย กองคลัง กรมวิชาการเกษตร
 • กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • กองคลัง กลุ่มตรวจจ่าย กรมวิชาการเกษตร
 • กองทุนสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท
 • กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
 • กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สาขาที่ 00001)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • สมาคมการศึกษาเพื่อเด็กนานาชาติ (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ติดต่อน้ำถัง 18.9 ลิตร

โทร. 02-7127272

LINE ID @sprinklewater

อีเมล Callcenter@sprinkle-th.com

ติดต่อน้ำขวด

โทร. 02-7127272

LINE ID @sprinklewater

อีเมล Sales@sprinkle-th.com

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

น้ำดื่ม HOUSE BRAND หลากหลายตราสินค้า ภายใต้คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน

 • Email: phakwalan@sprinkle-th.com
 • Tel: 02 712 7272 ต่อ 1006
 • Fax: 02 712 7496

บริษัทเอ็ม. วอเตอร์ จํากัด ไดรับความไววางใจในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับหนวยงานต่างๆ ที่เชื่อมั่นในคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ อาทิ


 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • สวัสดิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
 • บมจ. บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)
 • ร้านบู๊ทส์ (Boots)
 • ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า
 • บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
 • บจก. มิตซูมิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
 • บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
 • บมจ. ไซมิส แอสเสท
 • บจก. เฮลิกซ์
 • สมาคมแม่บ้านทหารบก
 • บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

สปริงเคิลจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำดื่ม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงในปัจจุบัน บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าบริษัทฯได้จัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำแล้ว และคาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานครบ 100% ภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยบริษัทฯได้บันทึกประวัติการฉีดวัคซีนของพนักงานผ่านระบบเก็บข้อมูลเพื่อแจ้งสถานะการเข้ารับวัคซีนของพนักงานแต่ละคนทำให้บริษัทมีข้อมูลในการบริหารจัดการวัคซีนให้กับพนักงานได้อย่างทั่วถึง


เพื่อให้บริษัทฯสามารถส่งมอบน้ำดื่มสปริงเคิลให้กับสมาชิกด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างราบรื่นต่อไป และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่านสมาชิก เจ้าหน้าที่จัดส่งที่ไ่ด้รับวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโควิด-19แล้ว จะติดป้าย "I GOT VACCINATED" เป็นสัญลักษณ์ โดยท่านสมาชิกสามารถดูรายละเอียดการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่จัดส่งในพื้นที่ของท่านได้ในตารางด้านล่างนี้

เปรียบเทียบน้ำถังสปริงเคิลกับคู่แข่ง

 

น้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จัดส่งถึงบ้านและเครื่องกรองน้ำเป็นสองตัวเลือกที่กำลังได้รับความนิยมโดยขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของแต่ละคน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร น้ำดื่มยี่ห้ออื่่น เครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองน้ำแบบสมัครสมาชิกเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากความสะอาด การควบคุมคุณภาพ ความสะดวก ค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริการหลังการขาย

 

 

สรุปคือน้ำดื่มสปริงเคิลเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณกำลังมองหาน้ำดื่มสะอาดที่ได้รับการควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้และมีราคาสมเหตุสมผล เจ้าหน้าที่สปริงเคิลเต็มใจให้บริการคุณในทุกขั้นตอน คุณจึงไม่ต้องกังวลหากพบปัญหาเกี่ยวกับน้ำหรือการบริการ อีกทั้งถังน้ำของสปริงเคิลก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ในทางกลับกันเครื่องกรองน้ำอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากคุณกำลังมองหาวิธีการดื่มน้ำที่สะดวกที่สุดเพราะเครื่องกรองน้ำจะถูกติดตั้งในบ้านของคุณ แต่ต้องระวังความไม่เสถียรของคุณภาพและรสชาติน้ำเนื่องจากเป็นการกรองแบบใช้ในครัวเรือนไม่ใช่เครื่องกรองแบบโรงงานขนาดใหญ่ที่สปริงเคิลใช้ และมีขั้นตอนในการกรองน้ำที่น้อยกว่ามาก อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงกับการเสื่อมสภาพ การดูแลรักษา การเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด อะไหล่ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงด้วย รวมถึงเวลาที่ต้องเสียไปอีกด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์
ของบริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ครอบคลุมถึงทุกเว็บไซต์ของ บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด ("สปริงเคิล”) โดยใช้บังคับกับบุคคล และนิติบุคคล ที่เข้าชม และ/หรือ ใช้เว็บไซต์ของสปริงเคิลทั้งหมด ("ผู้เข้าชมเว็บไซต์")

กรุณาศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าชม การใช้เว็บไซต์ของสปริงเคิลนั้นคือ การที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว ทั้งนี้ สปริงเคิลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบล่วงหน้า

 

1.การสมัครสมาชิก

ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของสปริงเคิลได้โดยไม่ต้องสมัครหรือเป็นสมาชิกสปริงเคิล หากผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความประสงค์จะสั่งซื้อน้ําดื่มสปริงเคิล หรือน้ําดื่มสปริงเคิลควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อ และชําระค่าสินค้าได้ โดยสปริงเคิลจะออกรหัสสมาชิกให้อัตโนมัติหลังจากลูกค้าใหม่เลือกเงื่อนไขการชําระเงิน

สําหรับสมาชิกปัจจุบันสามารถเข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสสมาชิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์และสั่งซื้อสินค้า

สมาชิกปัจจุบันสามารถแนะนําผู้สมัครสมาชิกใหม่เพื่อรับของรางวัลได้ตามเงื่อนไขที่สปริงเคิลกําหนด โดยให้ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ต้องกรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของผู้แนะนําในช่องผู้แนะนําสมาชิกในแบบฟอร์มแนะนําสมาชิกในคู่มือ สมาชิก หรือแบบฟอร์มในวารสารเฟรช และส่งใบสมัครมายังบริษัทฯทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์มาที่ 02 533 4630 หรือ ติดต่อสมัครผ่านศูนย์บริการลูกค้า 02 712 7272 และแจ้งชื่อและรหัสสมาชิกของผู้แนะนํากับเจ้าหน้าที่

หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

 

2.ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสปริงเคิลนั้น เป็นงานอัน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทําซ้ํา คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อ สาธารณชน จําหน่าย ให้เช่า หรือ กระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือ ประโยชน์โดย มิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าจากสปริงเคิล

 

3.น้ำดื่มสปริงเคิล

สปริงเคิลพยายามอย่างเต็มที่ในการระบุรายละเอียดของน้ําดื่มสปริงเคิลให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน แต่รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ยังไม่ได้ทําการแก้ไขบนเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ของน้ําดื่มสปริงเคิลในใบแจ้งหนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

กรณีที่สมาชิกพบว่าน้ําดื่มสปริงเคิลมีสี กลิ่น หรือสิ่งเจือปน สปริงเคิลยินดีเปลี่ยนน้ําถังใหม่ให้ทันที และกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.อย่าเทน้ําทิ้ง เพราะสปริงเคิลจะนํากลับมาตรวจสอบอย่างละเอียด
2.แยกถัง หรือขวดนั้นดังกล่าวไว้ต่างหาก
3.ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 712 7272 แจ้งรหัสสมาชิก ชื่อผู้ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์

 

4.การใช้งานเว็บไซต์

สปริงเคิลพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอยู่เสมอ แต่สปริงเคิล ไม่สามารถรับประกันต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์และสมาชิกได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์ของสปริงเคิลจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ แก่ อุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของสปริงเคิลของผู้เข้าชมเว็บไซต์และสมาชิก ผู้เข้าชมเว็บไซต์และสมาชิกตกลงรับ ความเสี่ยงในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสปริงเคิลด้วยตนเองทั้งสิ้น

 

5.การชดใช้ความเสียหายให้แก่สปริงเคิล

หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือสมาชิก ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทําการใด หรือไม่กระทําการใดที่ควรต้องกระทํา ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาท ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือสมาชิกจะต้อง รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสปริงเคิลทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทําของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือ สมาชิก หรือสืบเนื่องจากการกระทํา และ/หรือ ผลจากการกระทําของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือสมาชิก

 

6.นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สปริงเคิลได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์และ สมาชิกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ www.sprinkle-th.com

 

7.เหตุสุดวิสัย

ผู้เข้าชมเว็บไซต์และสมาชิกทราบดีว่าหากเกิดความขัดข้องของเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จํากัดเพียงแค่ ภัยธรรมชาติ ความขัดข้องเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า เหตุทางเทคนิคซึ่งไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของสปริงเคิล หรือเหตุอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสปริงเคิลนั้น สปริงเคิลไม่ต้องรับผิดแก่ ผู้เข้าชมเว็บไซต์และสมาชิกในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

 

8.นโยบายการคืนเงิน

หากสมาชิกต้องการยกเลิกสมาชิก สปริงเคิลจะคืนเงินค่าคูปองที่เหลือ ค่ามัดจําตามจํานวนถังที่สมาชิกได้มัดจํา ถังไว้ โดยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสปริงเคิลจะคืนเงินตามรายการดังกล่าวให้ท่านหลังจาก ได้รับถังน้ําคืนภายใน 18 วัน ทําการ

 

9.กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

 

10.ติดต่อสปริงเคิล

ในกรณีที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือสมาชิกมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไข ในการใช้เว็บไซต์นี้ หรือไม่ได้รับน้ําดื่มตามกําหนด หรือพบปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

ศูนย์บริการลูกค้า: 02 712 7272 (เวลา 07.00 – 21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

แฟ็กซ์: 02 533 4630

ไลน์ไอดี: @sprinklewater (เวลา 07.00 – 21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เฟซบุ๊ก: Sprinkle Drinking Water (เวลา 08.00 – 17.00 น. จันทร์ - เสาร์)

อีเมล: info@sprinkle-th.com

เว็บไซต์: https://www.sprinkle-th.com

ไปรษณีย์: บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จํากัด

244/365 ซอยวิภาวดีรังสิต 43 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 

“น้ำดื่มสปริงเคิล” มุ่งหวังให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการ หากสินค้าเสียหายเนื่องจากความผิดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าโดยต้องทำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

 

โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในเหตุผลต่อไปนี้:

 

น้ำถัง 18.9 ลิตร

สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

น้ำดื่มมีการปนเปื้อน มีสิ่งแปลกปลอม

ถังชำรุด รั่ว ซึม ปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหายอันเกิดจากบริษัทฯ

 

น้ำขวด

สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

น้ำดื่มมีการปนเปื้อน มีสิ่งแปลกปลอม

ขวดชำรุด รั่ว ซึม ปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหายอันเกิดจากบริษัทฯ

 

ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น

สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย

สินค้าอุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์

บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหายอันเกิดจากบริษัทฯ

 

เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย

สินค้าอุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์

บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหายอันเกิดจากบริษัทฯ

 

เพื่อให้มีสิทธิ์ในการทำเรื่องการขอเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงิน ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติจะต้อง:

อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

ให้อยู่ในสภาพใหม่และยังไม่ได้ใช้งาน

รวมอุปกรณ์เสริม คู่มือ และเอกสารต้นฉบับทั้งหมด

 

ข้อยกเว้น:

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการทำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงินสินค้าทุกรายการที่เกิดความเสียหายจากปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯในทุกกรณี

 

ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้ หมดอายุ สินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-712-7272 หรือส่งอีเมลมาที่ info@sprinkle-th.com พร้อมข้อมูลหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ภาพสินค้าที่เสียหายพร้อมคำอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

 

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ยืนยันคำขอของคุณว่าตรงตามข้อระบุจริง บริษัทฯจะทำการนัดวันรับสินค้า กรุณาทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แนะนำ หากสินค้าที่ส่งคืนมีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการคืนสินค้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือคืนเงิน และจะส่งดำเนินการส่งคืนสินค้านั้น ๆให้ลูกค้าอีกครั้ง

 

สินค้าผิด

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายละเอียด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์พร้อมข้อมูลผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ รูปภาพของสินค้าที่ท่านได้รับผิดภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

 

เมื่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ตอบรับคำขอของท่าน บริษัทฯจะนัดหมายวันเข้ารับสินค้า ให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แนะนำ โดยข้อบังคับคือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือ ฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการเปิดใช้งาน เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์

 

*กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมติคำขอคืนสินค้าและการคืนเงินในกรณีที่สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

 

 

แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด

Call Center: 02-712-7272

Line: @sprinklewater

EMail: info@sprinkle-th.com

เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 น.

 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับลูกค้าบุคคล

สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (โดยชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับลูกค้าองค์กร

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ (ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบริษัทของท่านในใบกำกับภาษีเท่านั้น) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 180 วัน

 

 

ค่ามัดจําถัง

 

1. บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําถังน้ําดื่มสปริงเคิลเมื่อสมาชิกคืนถังน้ําดื่มสปริงเคิลให้บริษัทฯ ในสภาพการใช้งานปกติ

โดยจะคืนเงินค่ามัดจำถังตามจํานวนถังที่สมาชิกได้มัดจําถังไว้กับบริษัทฯเท่านั้น หากถังน้ําดื่มสปริงเคิลเกิดความเสียหาย ปนเปื้อน หรือไม่อยู่ในสภาพที่สามารถล้างและนํากลับมาใช้งานได้

หรือถูกนำไปใส่ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่น้ําดื่มสปริงเคิล ซึ่งอาจทําให้เกิดตะไคร่ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินมัดจําถังและรับถังน้ำดื่มคืนจากท่าน

 

2. หากสมาชิกไม่มีการเปลี่ยนน้ำ หรือยกเลิกสมาชิกน้ําดื่มสปริงเคิล กรุณาส่งคืนถังน้ําในสภาพการใช้งานปกติ ให้บริษัทฯ ภายใน 90 วัน

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักค่าคูปองคงค้างจากค่ามัดจําถังน้ําดื่ม

 

4. การรับค่ามัดจําถังคืน

4.1 บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก สมาชิกต้องแนบต้นฉบับใบขอรับถังคืนพร้อมสําเนาหน้าบัญชีธนาคารและส่งมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือกับพนักงานที่ไปเก็บถังน้ําดื่ม หรือสามารถแจ้งผ่าน Line, Email เพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ จะหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนตามอัตราที่แต่ละธนาคารกําหนดไว้

4.2 รับด้วยตนเองที่บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จํากัด เลขที่ 244/365 ซอยวิภาวดีรังสิต 43 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-712-7272 ต่อ 1100

สมาชิกนําต้นฉบับใบขอรับถังคืนมาขอรับเช็คค่ามัดจําถังน้ํา หลังจากครบกําหนด 15 วัน หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารับแทน

 

สําหรับนิติบุคคล นําหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ รับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงพร้อมต้นฉบับใบขอรับถังคืน

สําหรับบุคคลธรรมดา นำหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงพร้อมต้นฉบับใบขอรับประกันคืน

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายคืนค่ามัดจําในนามของสมาชิกเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับสิทธิ์ กรุณามอบอํานาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน พร้อมแนบเอกสารการมอบอํานาจ

 

6. หากสมาชิกทําใบขอรับถังคืนสูญหาย ให้ดำเนินการแจ้งความที่สถานีตํารวจ และนําใบแจ้งความมาขอรับค่ามัดจําถังคืน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด

 

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด (“บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้มอบหรือจะได้มอบไว้ ให้แก่บริษัทในอนาคตอันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของ บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

1.คำนิยาม

 • บริษัท หมายถึง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด 
 • บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัท เบทเทอร์ ช้อยส์ จำกัด
 • เว็บไซต์ของบริษัท หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ www.sprinkle-th.com  
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ทําการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • คุกกี้ (Cookie) หมายถึง ไฟล์ขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะส่งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสาร เช่น แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่มีการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2.การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • จัดเก็บโดยบริษัทเมื่อท่านเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของบริษัท 
 • จัดเก็บโดยบริษัทเมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าและรับบริการของบริษัท
 • ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทในเครือ
 • ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่ คู่ค้าของบริษัท (บริษัทจะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานั้น
 • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการ ศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งบริษัทจะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

 

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการจัดเก็บ

ในระหว่างที่ท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการซื้อสินค้าและรับบริการจากบริษัท บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวม หรือ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่อยู่เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งสินค้า
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่ หมายเลขสมาชิก
 • ข้อมูลการซื้อสินค้าและรับบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่ หมายเลขคําสั่งซื้อรวมถึงวันและเวลาที่ทําการสั่งซื้อ ยอดเงินที่ชําระรวมถึงวันและเวลาที่ชําระเงิน วันและเวลาในการรับสินค้า
 • ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่ หมายเลข ประเภท วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ และชื่อที่ปรากฏบนบัตรของบัตรเดบิต และ/หรือ บัตรเครดิต ตลอดจนหมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าและรับบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและรับบริการจากบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ รวมถึงคุกกี้    

 

4.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้และเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการขายและจัดส่งสินค้า รวมถึงให้บริการแก่ท่าน ทั้งสินค้าและบริการในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
 • เพื่อการติดต่อสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่านกับบริษัท
 • เพื่อการนําเสนอสิทธิประโยชน์ และคําแนะนําเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
 • เพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์ในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการของท่าน
 • เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด สํารวจความคิดเห็น การวิเคราะห์ทางสถิติและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท
 • เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการกระทําที่ผิดหรืออาจผิดต่อกฎหมาย และเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • เพื่อการปฏิบัติตามคําสั่งของหน่วยงานรัฐ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • เพื่อปกป้องการประกอบธุรกิจของบริษัท และสิทธิของท่านรวมถึงบุคคลอื่นที่มีตามกฎหมาย

 

5.ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จําเป็นโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงกฎหมาย และอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ระหว่างการดําเนินคดีตามกฎหมายหรือ กระบวนการของหน่วยงานรัฐ

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสถานที่จัดเก็บซึ่งมีความเหมาะสมกับรูปแบบและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้มาตรการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

6.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้

 • ให้แก่บริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ให้แก่คู่ค้าของบริษัทเพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการ
 • ให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง

 

7.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทจะดําเนินการให้องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

8.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กําหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 • สิทธิในการถอนความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่กรณีที่มีข้อจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน (ระยะเวลา ดําเนินการ 7 วัน)
 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัทเปิดเผยถึง การได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม (ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน)
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย วิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถทําได้โดยสภาพทางเทคนิค (ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน)
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านได้ตลอดเวลา สําหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่นซึ่งมีความสําคัญไม่น้อยกว่าสิทธิ ขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติ หน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท หากบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สําคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้น พื้นฐานของท่าน หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย บริษัทจะยังคงเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป (ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน)
 • สิทธิในการขอให้บริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้ หากท่านเห็นว่าบริษัทหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือท่านเชื่อว่าข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือ ขอคัดค้านแล้วและบริษัทไม่มีเหตุในการปฏิเสธคําขอดังกล่าว (ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน)
 • สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามการขอใช้สิทธิแก้ไข ข้อมูล หรือการขอคัดค้านของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม วัตถุประสงค์และต้องลบหรือทําลายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน (ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน)
 • สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (ระยะเวลาดําเนินการ 7 วัน)

ท่านสามารถใช้สิทธิข้างต้นของท่านโดยการกรอกและยื่นแบบฟอร์มคําร้องต่อบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ของบริษัท การใช้สิทธิของท่านอาจ ถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และบางกรณีบริษัทอาจปฏิเสธคําร้องของท่านด้วยเหตุที่ระบุข้างต้น หรือเหตุอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคําร้องพร้อมทั้งเหตุผลประกอบสําหรับกรณีที่บริษัทปฏิเสธคําร้องของท่านภายในระยะเวลาที่กําหนด

 

9.เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมคณะทํางานเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับรวมถึงให้คําแนะนําที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

10.การติดต่อบริษัท และ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่าน สามารถติดต่อบริษัท และ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จํากัด (สํานักงานขาย)

283/50 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบิลดิ้ง ชั้น 11

ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-712-7272

อีเมล info@sprinkle-th.com

 

11.การร้องเรียน

หากท่านเชื่อว่าบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยัง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์ 02-142-1033, 02-141-6996 (ฝ่ายธุรการ)

หรือ 02-141-6668, 02-141-6771 (ฝ่ายกฎหมาย)

อีเมล pdpc@mdes.go.th

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

12.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามความจําเป็นและเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ของบริษัท

ยอมรับคุกกี้
ติดต่อเรา