TH EN JP

Online Ordering

 • น้ำดื่มสปริงเคิล ONE PIECE (ZORO) 550 มล. 12 ขวด/แพ็ค 70.-

  ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่ง 10 แพ็คขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง สั่งซื้อ 20 แพ็คขึ้นไป ราคา 65 บาท/แพ็ค

  - +
 • น้ำดื่มสปริงเคิล 350 มล. 18 ขวด/แพ็ค 75.-

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่ง 10 แพ็คขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง สั่งซื้อ 20 แพ็คขึ้นไป ราคา 70 บาท/แพ็ค

  - +
 • น้ำดื่มสปริงเคิล 550 มล. 12 ขวด/แพ็ค 70.-

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่ง 10 แพ็คขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง สั่งซื้อ 20 แพ็คขึ้นไป ราคา 65 บาท/แพ็ค

  - +
 • น้ำดื่มสปริงเคิล 1.5 ล. 6 ขวด/แพ็ค 66.50.-

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่ง 10 แพ็คขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง สั่งซื้อ 20 แพ็คขึ้นไป ราคา 61.5 บาท/แพ็ค

  - +
 • น้ำดื่มสปริงเคิล 6 ล. 4 ขวด/กล่อง 149.-

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 4 กล่อง ราคา 149 บาท/กล่อง สั่งซื้อ 8 กล่องขึ้นไป ราคา 139 บาท/กล่อง  

  - +
 • โปรโมชั่น 1 x 24 คูปอง (ใบ)

  65 บาท/ขวด

  มัดจำถัง 3 ถัง ราคา 200 บาท/ถัง (จากราคาปกติ 300 บาท/ถัง)

  2,160.-

  สั่งซื้อ

  OR

 • โปรโมชั่น 2 x 12 คูปอง (ใบ)

  67 บาท/ขวด

  มัดจำถัง 3 ถัง ราคา 200 บาท/ถัง (จากราคาปกติ 300 บาท/ถัง)

  1,404.-

  สั่งซื้อ
 • คูปองน้ำดื่ม สปริงเคิล 24 ใบ 65 บาท/ใบ

  *ราคาสำหรับพื้นที่จัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น สำหรับพื้นที่จัดส่งพัทยา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
  1,560.-

  - +
 • คูปองน้ำดื่ม สปริงเคิล 12 ใบ 67 บาท/ใบ

  *ราคาสำหรับพื้นที่จัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น สำหรับพื้นที่จัดส่งพัทยา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
  804.-

  - +

มัดจำถัง   200.-

- +

ปั๊มน้ำ อัตโนมัติ (ใส่ถ่าน) ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก 315.-

- +

BL 724

ใส่ถังด้านล่าง

3 หัวก๊อก น้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำธรรมดา

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี

9,800.-

ราคารวม vat 7%

- +

HC335

3 หัวก๊อก น้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำธรรมดา พร้อมตู้เก็บของด้านล่าง

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี

5,800.-

ราคารวม vat 7%

- +

TSHC170

2 หัวก๊อก น้ำร้อน และน้ำเย็น

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี

5,550.-

ราคารวม vat 7%

- +

TSCO170

น้ำเย็น 1 หัวก๊อก

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี

5,150.-

ราคารวม vat 7%

- +

F 323

2 หัวก็อก น้ำร้อน และน้ำเย็น

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

4,600.-

ราคารวม vat 7%

- +

F 323

2 หัวก็อก น้ำร้อน และน้ำเย็น

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

4,600.-

ราคารวม vat 7%

- +

Promotion

 • โปรโมชั่น 1 x 24 คูปอง (ใบ)

  65 บาท/ขวด

  มัดจำถัง 3 ถัง ราคา 200 บาท/ถัง (จากราคาปกติ 300 บาท/ถัง)

  2,160.-

  สั่งซื้อ

  OR

 • โปรโมชั่น 2 x 12 คูปอง (ใบ)

  67 บาท/ขวด

  มัดจำถัง 3 ถัง ราคา 200 บาท/ถัง (จากราคาปกติ 300 บาท/ถัง)

  1,404.-

  สั่งซื้อ

น้ำถัง 18.9 ลิตร

 • คูปองน้ำดื่ม สปริงเคิล 24 ใบ 65 บาท/ใบ

  *ราคาสำหรับพื้นที่จัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น สำหรับพื้นที่จัดส่งพัทยา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
  1,560.-

  - +
 • คูปองน้ำดื่ม สปริงเคิล 12 ใบ 67 บาท/ใบ

  *ราคาสำหรับพื้นที่จัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น สำหรับพื้นที่จัดส่งพัทยา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
  804.-

  - +
 • มัดจำถัง   200.-

  - +
 • ปั๊มน้ำ อัตโนมัติ (ใส่ถ่าน) ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก 315.-

  - +

เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น

BL 724

ใส่ถังด้านล่าง

3 หัวก๊อก น้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำธรรมดา

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี

9,800.-

ราคารวม vat 7%

- +

HC335

3 หัวก๊อก น้ำร้อน, น้ำเย็น และน้ำธรรมดา พร้อมตู้เก็บของด้านล่าง

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี

5,800.-

ราคารวม vat 7%

- +

TSHC170

2 หัวก๊อก น้ำร้อน และน้ำเย็น

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี

5,550.-

ราคารวม vat 7%

- +

TSCO170

น้ำเย็น 1 หัวก๊อก

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี

5,150.-

ราคารวม vat 7%

- +

F 323

2 หัวก็อก น้ำร้อน และน้ำเย็น

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

4,600.-

ราคารวม vat 7%

- +

F 323

2 หัวก็อก น้ำร้อน และน้ำเย็น

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

4,600.-

ราคารวม vat 7%

- +

น้ำดื่มบรรจุขวด

 • น้ำดื่มสปริงเคิล ONE PIECE (ZORO) 550 มล. 12 ขวด/แพ็ค 70.-

  ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่ง 10 แพ็คขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง สั่งซื้อ 20 แพ็คขึ้นไป ราคา 65 บาท/แพ็ค

  - +
 • น้ำดื่มสปริงเคิล 350 มล. 18 ขวด/แพ็ค 75.-

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่ง 10 แพ็คขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง สั่งซื้อ 20 แพ็คขึ้นไป ราคา 70 บาท/แพ็ค

  - +
 • น้ำดื่มสปริงเคิล 550 มล. 12 ขวด/แพ็ค 70.-

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่ง 10 แพ็คขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง สั่งซื้อ 20 แพ็คขึ้นไป ราคา 65 บาท/แพ็ค

  - +
 • น้ำดื่มสปริงเคิล 1.5 ล. 6 ขวด/แพ็ค 66.50.-

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค ค่าจัดส่ง 5 บาท/แพ็ค สั่ง 10 แพ็คขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง สั่งซื้อ 20 แพ็คขึ้นไป ราคา 61.5 บาท/แพ็ค

  - +
 • น้ำดื่มสปริงเคิล 6 ล. 4 ขวด/กล่อง 149.-

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 4 กล่อง ราคา 149 บาท/กล่อง สั่งซื้อ 8 กล่องขึ้นไป ราคา 139 บาท/กล่อง  

  - +